Parents Matter- Project ROC

“Parents Matter”eindconferentie succesvol.Parents Matter: een Europees project gericht op het stimuleren van ouderbetrokkenheid in het Middelbaar Beroeps Onderwijs, is in de afrondende fase.

Op de eindconferentie afgelopen donderdag, 3 oktober 2013, werden de resultaten in Utrechtgedeeld met professionals uit het veld, zoals medewerkers van de MBO-raad, Forum,Gemeente Utrecht en vele ROC’s. Via de website hebben we alle producten met elkaar bekeken, waaronder een film, speciaal gemaakt voor ouders.

De reacties waren ronduit positief te noemen.Op grond van research in de deelnemende landen (Italie, Spanje, Duitsland, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Nederland) zijn producten ontwikkeld en getest, (een voorbeeld van een

beleidsdocument en beschrijvingen van mogelijke activiteiten) en nu zijn alle producten voor iedereen vrij toegankelijk op de website: www.parentsmatter.eu ROC Midden Nederland was de trekker van het project.

Samen met het Koning Willem 1 College, Stichting Cemin en het Via Nova College waren zij de Nederlands partners in het project.

Link Videohttp://youtu.be/G0xw3kKzbi8

Parents Matter