Stichting Waterval tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door :

  • Cultureel

–    Het initiëren en uitvoeren van activiteiten ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid en participatie.

–   Het organiseren, promoten, realiseren en financieren van tentoonstellingen en andere kunst- en cultuuractiviteiten

–    Het organiseren van workshops en het geven van presentaties bij bedrijven, scholen, particulieren en instellingen

–   Het organiseren van buurtactiviteiten, seminars, lezingen etc.

  • Educatief

– Het analyseren van de problemen en de mogelijke oorzaken waarmee de leerling zit in zijn/haar leerfase

– We proberen samen met de leerling, ouders en de docenten op school de beste oplossingen voor de leerling te vinden.

– Er wordt aandacht besteed aan de leerling, totdat hij/zij de stof en de methode goed onder de knie krijgt

– De leerling wordt steeds gemotiveerd en gestimuleerd tot leren, naast het leren van de stoffen leren we het kind hoe zij moet leren. Studievaardigheden zijn hier essentieel.

– Planning krijgt extra aandacht vanuit onze kant, waarbij we de leerling het belang van plannen duidelijk maken en hen leren planning maken en daaraan te houden

  • Extra activiteiten

Door de verschillende clubactiviteiten ontdekken kinderen op speelse wijze hun veelzijdige en soms nog verborgen talenten. Zoals bijvoorbeeld bij Robotica, waar leerlingen bouwkundige vaardigheden ontwikkelen en procesgericht leren redeneren.

Investeren in talent

De omvang van het aantal deelnemers in het onderwijs dat de school voortijdig verlaat vormt al jaren een ernstig maatschappelijk vraagstuk. Er is sprake van een groot verlies aan potentieel en ook verlies aan talent. Stichting Waterval begeleidt leerlingen in de bewustwording van hun talenten, zodat zij positiever naar zichzelf gaan kijken. Dit kan eraan bijdragen dat zij hun schoolloopbaan goed afsluiten.

Doelstellingen

Stichting Waterval heeft de volgende doelstellingen voor de leerlingen :

  • Talentontwikkeling in kunst en cultuur, wetenschap & techniek;
  • Deelname aan maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten;
  • Uitbreiding van sociaal netwerk
  • Vergroot zelfbewustzijn

Wilt u onze activiteiten ondersteunen door  het onderstaande machtigingen te ondertekenen en te retourneren via onze e-mail adres ? ( info@stichtingwaterval.nl )