Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Stichting Waterval is erkend als ANBI. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Als gevolg hiervan publiceert Stichting Waterval de volgende gegevens.

ANBI_logo1-279x210

Statutaire naam: Stichting Waterval
Kvk nummer: 39071239
RSIN nummer : 8083.81.933 / begindatum 01-01-2013

U kunt de actuele status van deze ANBI opzoeken via de website van de belastingdienst : https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Contactgegevens:
Contactgegevens van stichting Waterval vindt u hier.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het initiëren en uitvoeren van activiteiten ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid ,participatie en educatie.

Bestuurders:
– Dhr. K. Terzi (Voorzitter)
– Dhr. M. Us (Penningmeester)
– Dhr. A. A. Uysal (Secretaris)

Beloningsbeleid:
De stichting Waterval beloont zijn/haar bestuurders op geen enkele manier, deze doen het werk volledig vrijwillig.

Beleidsplan:  Samenvatting-Beleidsplan-2022-2023

Financieel Jaarverslag 2021:  Jaarrekening_2021