OVER ONS & IDENTITEIT

Stichting Waterval is in 2000 opgericht op initiatief van enkele Nederlands-Turkse ouders en studenten. De ouders zochten naar mogelijkheden om schooluitval van hun kinderen te voorkomen en hen te motiveren.

Deze behoefte was de basis voor de activiteiten van de stichting. Met steun, met name vanuit de Turkse gemeenschap in Almere, heeft de stichting afgelopen perioden heel veel activiteiten kunnen ontplooien.

Naast het ondersteunen van leerlingen , werden stappen gezet op het gebied van integratie.

Onbekend maakt vaak onbemind?

De Stichting is van mening dat er grote onbekendheid is als het gaat om de verschillen tussen diverse culturen in Almere. Dit wijkt niet af van het landelijk beeld. Men heeft een heel oppervlakkige communicatie vorm naar elkaar toe.

De Stichting had en heeft zich ten doel gesteld integratie te bevorderen door ervoor te zorgen dat goede inhoudelijke kennismaking tussen de diverse culturen op een leuke manier plaats vinden. Zij is van mening dat vooral een eerste kennismaking van essentieel belang is voor de beeldvorming over elkaar.Tevens wordt hierbij getracht mensen meer met elkaar in contact te laten komen. Gestreefd wordt naar meer begripvol contact.

Om bovenstaande doelen omtrent integratie en participatie in de multiculturele samenleving te bevorderen, organiseerde Stichting Waterval een scala aan activiteiten, variërend van voorlichtingsavonden tot het geven van de cursussen, begeleiden van jongeren zodanig dat zij hun schoolloopbaan met succes kunnen voortzetten en afronden.

Per jaar maakten tientallen jongeren en volwassenen gebruik van de diensten van Stichting Waterval

De aanpak had een enorm succes en heeft er toe geleid dat de Stichting in korte tijd enorm is gegroeid. Niet alleen in aanpak maar ook in aanpak en volwassenheid.

De succesvolle activiteiten die vanaf het begin van de Stichting zijn gestart behoren ook heden ten dagen nog tot het programma van Stichting Waterval.

Zij blijft actief en ontplooit steeds nieuwe activiteiten die bijdragen tot een goede integratie.

Wat doen wij ?

Educatieve en culturele activiteiten o.a :

 • Weekendschool voor groep 5,6,7 en 8
 • Huiswerkbegeleidingen voor voortgezetonderwijs
 • Cito Trainingen
 • Privé Lessen
 • Picknicken
 • Multiculturele evenementen-Festivals
 • Workshop’s Ebru en Kooklessen
 • Theeavonden
 • Koffiedagen
 • Iftar-maaltijd bijeenkomsten tijdens Ramadan
 • Lezingen
 • Taalcursussen o.a Turks en Nederlands