[metaslider id=940]

De doelstelling van het onderwijscentrum is kinderen begeleiden op maat. Volgende werkwijzen zijn onze kern competenties:

– Het analyseren van de problemen en de mogelijke oorzaken waarmee de leerling zit in zijn/haar leerfase

– We proberen samen met de leerling, ouders en de docenten op school de beste oplossingen voor de leerling te vinden.

– Er wordt aandacht besteed aan de leerling, totdat hij/zij de stof en de methode goed onder de knie krijgt

– De leerling wordt steeds gemotiveerd en gestimuleerd tot leren, naast het leren van de stoffen leren we het kind hoe zij moet leren. Studievaardigheden zijn hier essentieel.

– Planning krijgt extra aandacht vanuit onze kant, waarbij we de leerling het belang van plannen duidelijk maken en hen leren planning maken en daaraan te houden

– We streven er continue naar kwalitatieve begeleiding met betaalbare prijzen.

De stichting verricht haar werkzaamheden op het snijvlak van de privé wereld van de jongeren, het gezin en de school. De relatie van het onderwijscentrum met de doelgroep is direct: de vrijwilligers die de activiteiten uitvoeren behoren ook tot de doelgroep. Uit gesprekken met ouders, leerlingen en onderwijsinstellingen, gesteund door eigen ervaring, is gebleken dat er een grote kloof bestaat tussen de schoolwereld en de privé omgeving van de leerling. Om verschillende redenen zijn noch scholen noch ouders in staat deze kloof te overbruggen. Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan begeleiding van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan, om deze kloof weg te werken. Zo heeft stichting Waterval besloten leerlingen te begeleiden in hun schoolloopbaan. Met de tijd is de vraag alleen maar toegenomen en heeft de stichting haar activiteiten in de loop der jaren met succes uitgebreid.