DSC_0516

De mentor begeleidt en ondersteunt leerlingen bij persoonlijke en relationele problemen, zoals gebrek aan zelfvertrouwen,  depressiviteit,  ontevredenheid over het persoonlijk functioneren, onzekerheid over werk-studie situatie, motivatie voorschooltype, studie- en beroepskeuze, angst om gevoelens te uiten, verlegenheid,  angst om buiten een groep te vallen of alleen te staan in de groep.

Extra ondersteuning binnen mentoring komt aan de orde wanneer er risico’s bestaan opgedrag- en leerproblemen bij de leerling en wanneer ouders daarbij geen afdoende begeleiding kunnen bieden. Bij signalering van onderwijsproblemen  neemt de mentor contact op met de schoolloopbaanbegeleider.  De schoolloopbaanbegeleider heeft de functie van toezichthouder op de studiehouding en begeleiding van de ouders. De schoolcontactpersoon richt zich op acute problemen en probeert met school, ouder en leerling een oplossing te vinden.