Het educatiecentrum van Stichting Waterval voorziet scholieren van alle leerjaren en alle vormen van het voortgezet onderwijs van huiswerkbegeleiding de mogelijkheid zich te laten bijspijkeren in schoolvakken waar ze mee worstelen.  In het vrijwilligersbestand van Educatie Centrum Waterval zitten begeleiders die de scholieren kunnen motiveren om zo het vak planmatig te leren beheersen. De begeleiding biedt herhaling, verdieping en ondersteuning betreffende de lesstof die de leerlingen op school krijgen.

Huiswerkbegeleiding Almere

Toegevoegde Waarde Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is belangrijk voor leerlingen die een extra impuls kunnen gebruiken bij het plannen en indelen van het huiswerk. Veel leerlingen hebben moeite met deze stap. Nadat deze stap genomen is volgt de begeleiding bij het uitvoeren van het huiswerk. De begeleiding is niet intensief, maar is vooral gericht op het bijsturen van de leerling zodat hij of zij op een efficiënte manier de opdrachten kan uitvoeren. Educatie Centrum Waterval is reeds meer dan 10 jaar actief en heeft leerlingen van alle leerjaren van verschillende vormen van het voortgezet onderwijs begeleidt en zal de komende jaren haar uiterste best doen om nieuwe leerlingen te helpen met de vooruitgang van hun academische carrière.