Visie

Educatiecentrum Waterval – Onderwijzen en Opvoeden
Onderwijzen

Werkwijze
Doelgroep: bovenbouw basisonderwijs (groep 7 en 8) en voortgezet onderwijs; alle klassen VMBO, onderbouw Havo en VWO.
De klassen voor de huiswerkbegeleiding zijn klein en zo homogeen mogelijk samengesteld naar schooltype en opleidingsniveau.
De docenten anticiperen op de onderwijsconcept wat de leerling van school krijgt. Hiermee willen we bevorderen dat het kind de methodes van de school ook bij de bijles/huiswerkbegeleiding aanhoudt.
Basisonderwijs
De leerlingen krijgen elke lesdag, les in: taal, rekenen, wereldoriëntatie /studievaardigheden en individuele begeleiding bij het zelfstandig werken.
Nadat de Entreetoetsen en Cito-toetsen afgerond zijn, worden de leerlingen in de lessen voorbereidt voor de overgang naar het voorgezet onderwijs. De lessen gaan dan over presenteren, plannen en werken met Word/PowerPoint.
Voortgezet onderwijs
Elke week neemt de docent met elke leerling het huiswerk, de vragen die de leerling daarover heeft en de studieresultaten door. Aan de hand van dat krijgt hij/zij individuele begeleiding.
Daarnaast geeft de docent les over leerstof waar alle leerlingen moeite mee hebben / die voor alle leerlingen belangrijk zijn.
Tijdens de bijlessen en huiswerkbegeleiding krijgen de leerlingen hulp en uitleg over de stof, zodat de leerling sneller en effectiever de stof kan beheersen en de opgaven kan maken.
Ook wordt de leerling ondersteund en begeleid met tips en methodes hoe je kan leren, oefenen, verslagen en presentaties kan maken.

Opvoeden

Maatschappelijk betrokken
We zorgen voor een goede klassenklimaat, waar respect voor elkaar en de omgeving centraal staan. Dit doen we bijvoorbeeld door over pesten en discriminatie te praten, maar ook (waar nodig) aan te pakken.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een gezonde leefstijl hebben. Dit wordt bevorderd doordat er elke lesdag, in één van de pauzes, een stuk fruit klaar staat voor de leerlingen. Naast dat we bewust bezig zijn met gezonder eten, zorgt dit ook voor samenhorigheid binnen de groep.

Ook is het (voor de toekomst) belangrijk dat de leerlingen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Samenwerken, maar vooral zelfstandigheid worden bevorderd tijdens de lessen.

We organiseren activiteiten rondom speciale dagen als: ‘’Internationale kinderdag, Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Moederdag, Vaderdag, Prinsjesdag, Dag van de Leraar etc.’’.

Als stichting voelen wij ons betrokken bij wat er in de wereld gebeurt en willen graag dat mensen meer en vredevoller verbonden zijn met elkaar.
Dialoog en empathie zijn in ons perspectief (één van) de belangrijkste begrippen die hier een rol bij spelen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]