Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Stichting Waterval is erkend als ANBI. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Als gevolg hiervan publiceert Stichting Waterval de volgende gegevens.

ANBI_logo1-279x210

Statutaire naam: Stichting Waterval
Kvk nummer: 39071239

Contactgegevens:
Contactgegevens van stichting Waterval vindt u hier.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het initiëren en uitvoeren van activiteiten ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid en participatie.

Bestuurders:
– Dhr. Murat Esen (Voorzitter)
– Dhr. Mehmet Kocaer
– Dhr. Ali A. Uysal
– Dhr. Kadir Terzi

Beloningsbeleid:
De stichting Waterval beloont zijn/haar bestuurders op geen enkele manier, deze doen het werk volledig vrijwillig.

 

Beleidsplan:
Zie het document: binnenkort beschikbaar

Inhoudelijk en financieel Jaarverslag:
Stichting Waterval publiceert periodiek een inhoudelijk en financieel jaarverslag waarin de activiteiten, ontwikkelingen en een financiële verantwoording in terug te vinden zijn. De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar.

Inhoudelijk Jaarverslag 2017: binnenkort beschikbaar

Financieel Jaarverslag 2017: binnenkort beschikbaar